Defibrilátor

  1. Na začiatok
  2. Defibrilátor

Služba

Defibrilátor

Prvá pomoc

Naši zamestnanci majú školenia prvej pomoci a majú aj príslušné vybavenie, aby v prípade núdze zabezpečili rýchlu prvú pomoc.

Núdzový telefón: 0800 900 333