Tiráž

  1. Na začiatok
  2. Tiráž

Tiráž

Povinnosť zverejňovania podľa § 25 zákona o médiách a povinnosť informovania podľa § 5 ods. 1 zákona o elektronickom obchode 

ECE Projektmanagement Austria GmbH  
Albertgasse 35/1
1080 Viedeň 
 
Telefón: +43 (0)1 35999-0 
Fax: +43 (0)1 35999-888
E-Mail: infoececom
Web: www.ece.com 

Sídlo: Viedeň 
Obchodný súd Viedeň  
IČ DPH: ATU66218014, IČO: 356478h 

Obchodné vedenie: Christoph Augustin - Sandra Müller - Sandra Riccardi - Ulrich Schmitz

Táto tiráž platí aj pre prezentovanie Centra spoločnosti na Facebook-u.