Parkoviská pre osoby so zdravotným postihnutím

  1. Na začiatok
  2. Služby
  3. Parkoviská pre osoby so zdravotným postihnutím

Služba

Barrierefreies Parken

Parkoviská pre osoby so zdravotným postihnutím

Dávajte vzájomne na seba pozor!

Pri každom vchode nájdete osobitne určené parkoviská pre osoby so zdravotným postihnutím. Žiadame vás, aby ste ich neobsadzovali.