Miestnosti pre dojčenie

  1. Na začiatok
  2. Služby
  3. Miestnosti pre dojčenie

Služba

Familienraum

Miestnosti pre dojčenie

Miestnosti pre dojčenie

Aj o pohodu najmenších hostí rezortu je postarané: Miestnosti pre dojčenie a prebaľovanie a toalety pre deti a ich rodičov nájdete všade v sektoroch vyčlenených pre toalety.