Právne upozornenia

  1. Na začiatok
  2. Právne upozornenia

Právne upozornenia

Podmienky používania

Všetky práva vyhradené. Sťahovanie, tlač a ukladanie súborov z tejto webovej stránky je výlučne dovolené len pre osobné použitie. Akékoľvek iné použitie, najmä vkladanie hypertextového odkazu prípadne vkladanie do rámu na webovej stránke na, alebo ohľadne aj len častí, tejto webovej stránky sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas G3. Celý obsah webovej stránky a jej častí bol vyhotovený a kontrolovaný, podľa možnosti, s maximálnou pozornosťou. Akákoľvek zodpovednosť za odkazy na iné webové stránky a správnosť a aktuálnosť získaných informácií ako aj za stratu dát alebo iné technické obmedzenia, ktoré môžu nastať pri sledovaní alebo sťahovaní dát z tejto webovej stránky je vylúčená.

Ochrana dát

Zápisom do rubriky pre odber informačného bulletinu alebo do formulárov dochádza k prenosu údajov, ktoré sa ukladajú na serveri G3. Týmto zaregistrovaní návštevníci akceptujú zásielky e-mailom od G3. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou. Súbory nebudú postúpené tretím stranám. Platí rakúske právo, príslušnosť Obchodného súdu Viedeň (Handelsgericht Wien).

Podmienky používania internetových služieb

Naše webové stránky obsahujú tiež vzájomné odkazy (LINKY) k webovým stránkam iných poskytovateľov. Za cudzie obsahy, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom takýchto krížových odkazov (LINKY), G3 nie je zodpovedná. Cudzia ponuka bola kontrolovaná pri prvom prepojení na protiprávny obsah. Až keď zistíme, alebo budeme na to upozornení, že ponuka má protiprávny obsah, bude tento krížový odkaz (LINK) zrušený, pokiaľ to je technicky možné a únosné. Na našich webových stránkach používame cookies a správu relácií, ktoré uľahčujú používanie našich ponúk on-line. Naše cookies neobsahujú žiadne osobné údaje ani vašu e-mailovú adresu, a ani nám neprezradia, kto ste.

Poskytnutie záruky

Informácie na našich webových stránkach sú vytvárané s veľkou svedomitosťou. G3 však nepreberá žiadnu záruku za ich úplnosť či vhodnosť pre určité účely používania. Používanie obsahov, ktoré sú na internetových stránkach dané k dispozícii je na vlastné riziko používateľa.

Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Google

Táto webová stránka používa Analytics Google, webovú analytickú službu spoločnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu ako používate túto webovú stránku. Informácie vygenerované cookies o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na vytváranie správ o aktivitách webovej stránky pre prevádzkovateľov webových stránok a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tiež tieto informácie prípadne poskytovať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google.

Spoločnosť Google nebude za žiadnych okolností spájať vašu IP adresu s inými dátami Googlu. Môžete odmietnuť inštaláciu cookies príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním o vás získaných údajov spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedené účely. Zber údajov a ich zálohovanie môže byť kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odopreté.