Udržateľný pocit pohody

O nás

  1. Na začiatok
  2. Centrum
  3. O nás
  4. Udržateľný pocit pohody

iac ako 1 600 nových pracovných miest

Región profituje z G3 Shopping Resort Gerasdorf: okolo 1 600 zamestnaných v G3 Shopping Resort Gerasdorf a obchodnom centre, plus celkom 900 ďalších v dôsledku nepriameho účinku na zamestnanosť. V spádovej oblasti zabezpečuje dodatočný rast vďaka zvýšeniu kúpnej sily, práci a zásobovaniu pre rýchlo rastúcu populáciu severne od Viedne ako aj zvýšenie pracovných ponúk v Gerasdorfe o takmer 50%. Nábor zamestnancov / zamestnankýň G3 sa realizuje priebežne v úzkej spolupráci so servisom pracovného trhu (Arbeitsmarktservice).

Perfektná zmes odvetví z viac ako 140 predajňami

G3 Shopping Resort Gerasdorf je domovom pre vyše 140 predajní na ploche 70.000 m². Úplne nový zážitkový koncept vám prináša v nákupnom centre G3 Shopping Resort Gerasdorf jedno z doposiaľ nevídaných potešení z nakupovania. Regionálne ponuky robia z G3 Shopping Resort Gerasdorf aj „Trhovisko regiónu“.

Medzinárodná špičková architektúra vrátane poznatkov Feng Shui

Architektúra významne prispieva k pocitu pohody v nákupnom rezorte: Objekt so strechou zakrivenou ako obrovská vlna je citlivo vsadený do krajiny regiónu Weinviertler, v interiéri prevláda jas vďaka dostatku denného svetla, príjemné farby a vysoko kvalitné materiály. Ako pri jednom z mála nákupných centier v Európe boli už v projektovej fáze prizvaný poradcovia Feng Shui. Tiež celý parkovací priestor bol pre uľahčenie orientácie štruktúrovane riešený záhradným architektom.

„Zelená niť“

Udržateľnosť bola témou už pri výstavbe a ťahá sa teraz cez celý koncept G3 Shopping Resort Gerasdorf. Optimalizované technické zariadenia budov, vyšší podiel denného svetla, osvetlenie šetriace energiu a inteligentný softvér energetického manažérstva zaisťujú vysokú energetickú účinnosť. Vykurovanie zabezpečuje neďaleko sa nachádzajúca tepláreň na biomasu. Najmodernejšie protihlukové opatrenia vysoko efektívny koncept odpadového hospodárstva tiež zaručujú ekologickú udržateľnosť. V spolupráci s ekológmi boli počas postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie tiež spracované opatrenia, ktoré zaručujú životný priestor pre domáce živočíšne druhy.