Udržitelná pohoda

O nás

  1. Domů
  2. Centrum
  3. O nás
  4. Udržitelná pohoda

Více než 1600 nových pracovních míst

Region z nákupního resortu G3 v Gerasdorfu profituje: asi 1600 osob je zaměstnáno v G3 Shopping Resortu Gerasdorf a v centru specializovaných obchodů (FMZ) plus dalších zhruba 900 je zaměstnáno nepřímo. Ve spádové oblasti přispívá G3 k dalšímu rozvoji regionu zvyšováním kupní síly a zlepšováním zásobování rychle rostoucího počtu obyvatel severně od Vídně a rovněž zvýšením nabídky pracovních příležitostí v Gerasdorfu o téměř 50 %. Nábor zaměstnanců G3 probíhá v úzké spolupráci s rakouským úřadem práce (Arbeitsmarktservice).

Ideální kombinace odvětví více než 140 obchodů

G3 Shopping Resort Gerasdorf nabízí prostor pro více než 140 obchodů na ploše 70 000 m². Zcela nový koncept pohodové atmosféry Vám v prostorách nákupního resortu G3 v Gerasdorfu přináší dosud nevídaný zážitek z nakupování. Díky regionálním nabídkám se G3 Shopping Resort Gerasdorf stává i jakýmsi „lokálním tržištěm".

Špičková mezinárodní architektura plus poznatky učení Feng Shui

K pocitu pohody v nákupním resortu významně přispívá také architektura: budova se zvlněnou střechou v podobě obrovské vlny decentně zapadá do vinařské oblasti Weinvierter, vnitřním prostorám dominuje jas zásluhou dostatku přirozeného světla, ale vládnou tu i příjemné barvy a vysoce kvalitní materiály. Jako jedno z mála nákupních center v Evropě si přizvalo již ve fázi plánování poradce přes filozofii Shui Feng. Také celá parkovací plocha byla kvůli usnadnění orientace navržena krajinným architektem.

„Grüner Faden", aneb „zelená nit“

Udržitelnost zde byla tématem už na samém začátku a nyní prostupuje celou koncepci nákupního resortu G3. Optimalizovaná zařízení budov, vysoký podíl denního světla, energeticky úsporné osvětlení a inteligentní software pro energetický management zaručují vysokou energetickou účinnost. Vytápění se uskutečňuje pomocí nedaleké teplárny na biomasu. Nejmodernější protihluková opatření a vysoce efektivní koncepce nakládání s odpady zaručují navíc ekologickou udržitelnost. Ve spolupráci s ekology byla v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí vypracována opatření k zajištění životního prostoru pro původní živočišné druhy.