Udržitelnost

Centrum

  1. Domů
  2. Centrum
  3. Udržitelnost

Der „grüne Faden", aneb „zelená nit"

Udržitelnost zde byla tématem už na samém začátku a nyní prostupuje celou koncepci nákupního resortu G3. (Optimalizovaná zařízení budov, vysoký podíl denního světla, energeticky úsporné osvětlení a inteligentní software pro energetický management zaručují vysokou energetickou účinnost. Vytápění se uskutečňuje pomocí nedaleké teplárny na biomasu. Nejmodernější protihluková opatření a vysoce efektivní koncepce nakládání s odpady navíc zajišťují i ekologickou udržitelnost.

Ve spolupráci s ekology byla v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí vypracována opatření k zajištění životního prostoru pro původní živočišné druhy.