Pohodové nakupovanie
Situačný plán
Kde sa nachádzam?

Pri takmer 140 obchodoch, sa i napriek otvorenej, svetlej architektúre môžete zablúdiť. Aby ste sa necítili stratený, nájdete plán rezortu na mnohých informačných stélach v G3, v stánku G3 Info, na našej webovej stránke alebo tu pohodlne na stiahnutie (DE)!