Príjazd
Parkoviská pre osoby so zdravotným postihnutím
Dávajte vzájomne na seba pozor!

Pri každom vchode nájdete osobitne určené parkoviská pre osoby so zdravotným postihnutím. Žiadame vás, aby ste ich neobsadzovali.