Rodina
Miestnosti pre dojčenie
Miestnosti pre dojčenie a prebaľovanie

Aj o pohodu najmenších hostí rezortu je postarané: Miestnosti pre dojčenie a prebaľovanie a toalety pre deti a ich rodičov nájdete všade v sektoroch vyčlenených pre toalety.