O nás

Nová nákupná filozofia

G3 Shopping Resort vám ponúka pocit pohody počas pri nakupovaní vo viac ako 140 obchodoch na najvyššej úrovni! G3 je pre ľudí navrhnuté ako udržateľne koncipované moderné trhovisko a priestor pre komunikáciu plný možností.

Cítim sa dnes tak ... SHOPPING

G3 nie je „Shopping-Center“ v obvyklom slova zmysle, ale je „Shopping-Resort“. G3 Shopping Resort Gerasdorf prenáša pôžitok, ktorý sa spája s pojmom ‚Resort’, na oblasť nakupovania a ponúka vám mimoriadny zážitok z nakupovania.

 

Meno je programom

Názov „G3“ poukazuje na polohu Shopping Resort Gerasdorf na priesečníku troch dôležitých dopravných tepien: Viedenská vonkajšia okružná rýchlostná komunikácia S1, severná diaľnica A5 a Brnianska cesta B7 (Brünner Straße). Okrem toho sa G3 nachádza na priesečníku troch obcí: Gerasdorf, Hagenbrunn a Großebersdorf.

Udržateľný pocit pohody

Viac ako 1 600 nových pracovných miest

Región profituje z G3 Shopping Resort Gerasdorf: okolo 1 600 zamestnaných v G3 Shopping Resort Gerasdorf a obchodnom centre, plus celkom 900 ďalších v dôsledku nepriameho účinku na zamestnanosť. V spádovej oblasti zabezpečuje dodatočný rast vďaka zvýšeniu kúpnej sily, práci a zásobovaniu pre rýchlo rastúcu populáciu severne od Viedne ako aj zvýšenie pracovných ponúk v Gerasdorfe o takmer 50%. Nábor zamestnancov / zamestnankýň G3 sa realizuje priebežne v úzkej spolupráci so servisom pracovného trhu (Arbeitsmarktservice).

Perfektná zmes odvetví z viac ako 140 predajňami

G3 Shopping Resort Gerasdorf je domovom pre vyše 140 predajní na ploche 70.000 m². Úplne nový zážitkový koncept vám prináša v nákupnom centre G3 Shopping Resort Gerasdorf jedno z doposiaľ nevídaných potešení z nakupovania. Regionálne ponuky robia z G3 Shopping Resort Gerasdorf aj „Trhovisko regiónu“.

Medzinárodná špičková architektúra vrátane poznatkov Feng Shui

Architektúra významne prispieva k pocitu pohody v nákupnom rezorte: Objekt so strechou zakrivenou ako obrovská vlna je citlivo vsadený do krajiny regiónu Weinviertler, v interiéri prevláda jas vďaka dostatku denného svetla, príjemné farby a vysoko kvalitné materiály. Ako pri jednom z mála nákupných centier v Európe boli už v projektovej fáze prizvaný poradcovia Feng Shui. Tiež celý parkovací priestor bol pre uľahčenie orientácie štruktúrovane riešený záhradným architektom.

„Zelená niť“

Udržateľnosť bola témou už pri výstavbe a ťahá sa teraz cez celý koncept G3 Shopping Resort Gerasdorf. Optimalizované technické zariadenia budov, vyšší podiel denného svetla, osvetlenie šetriace energiu a inteligentný softvér energetického manažérstva zaisťujú vysokú energetickú účinnosť. Vykurovanie zabezpečuje neďaleko sa nachádzajúca tepláreň na biomasu. Najmodernejšie protihlukové opatrenia vysoko efektívny koncept odpadového hospodárstva tiež zaručujú ekologickú udržateľnosť. V spolupráci s ekológmi boli počas postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie tiež spracované opatrenia, ktoré zaručujú životný priestor pre domáce živočíšne druhy.

Čísla a fakty

Architektúra
  • funkčne štruktúrovaný objekt zameraný na budúcnosť, energeticky úsporný, udržateľná technológia výstavby
  • viac ako 140 obchodov (vrátane obchodného centra)
  • investície vo výške 200 miliónov Euro
  • 4 000 parkovacích miest (vrátane podzemného parkoviska)
  • 1 600 plánovaných pracovných miest
  • celkom 70.000 m² plochy určenej na prenájom
  • plocha pozemkov nákupného rezortu 190 000 m²
  • 3 komplexy objektov (nákupné centrum, obchodné centrum, veľkopredajňa Hornbach Baumarkt)
Nárok

Nákupné zážitky s faktorom pohody s mimoriadnou architektúrou a zodpovednosťou voči regiónu a životnému prostrediu.

Pozoruhodnosti

Dĺžka: 750 metrov, šírka: 140 metrov, výška: do 22 metrov, plocha strechy: 60 000 m2 prevažne z dreva. Najväčšie nákupné centrum Rakúska, aké kedy bolo v procese výstavby zrealizované a najväčšie, ktoré bolo podrobené posudzovaniu rizík na životné prostredie. Počas výstavby to bolo najväčšie drevené stavenisko Európy. Najväčšie jednoúrovňové nákupné centrum.

Privádzač

Viedenská vonkajšia okružná rýchlostná komunikácia S1 (výjazd Eibesbrunn), severná diaľnica A5, Brnianska cesta B7 (Brünner Straße), spádová oblasť 2,2 miliónov obyvateľov do 45 minút jazdy autom.

Prenájom, Manažment centra

ECE Projektmanagement Austria GmbH
www.ece.com

 

Projektová spoločnosť

Centre G3 Holding GmbH

 

Investor a stavebný projektant

ECE European Prime Shopping Centre Fund I

www.ece.de

Tím G3
Patrick Homm

Manažér centra
G3 Shopping Resort Gerasdorf
Centermanagement / International III.

Ulrike Apenburg

G3 Shopping Resort Gerasdorf
Centermanagement / International III.

Sandra Huber

G3 Shopping Resort Gerasdorf
Centermanagement / International III. 

Michael Csiszar

Technický manažér
G3 Shopping Resort
Centermanagement / International III.

Petra Kadlec

informácií G3
G3 Shopping Resort
Centermanagement / International III.

Margit Bittmann

Informácie G3
G3 Shopping Resort
Centermanagement / International III.