Zdraví
První pomoc
První pomoc

Naši zaměstnanci jsou vyškoleni v poskytování první pomoci a mají k dispozici odpovídající vybavení k zajištění rychlé pomoci v případě nouze.

Nouzové telefonní číslo: 0800 900 333